Laenusumma
Laenu tähtaeg
Kuumakse al. EUR
Igakuise väljamakse summa täpseks arvestuseks palume täita taotlusvorm.
Hoiused aasta intressimääraga al. 7%.
Laenud kinnisvara tagatisel aasta intressmääraga al. 9% aastas.
Esita Taotlus
Hoiu-laenuühistu Geldex Eesti (Litsentsi number: Geldex FFA000201) on tulundusühistuna tegutsev finantsasutus Eestis. Geldex tegutseb vastavalt hoiu-laenuühistu seadusele ja põhikirja alusel.
Geldex pakub oma liikmetele võimalust:
- hoiustada raha aasta intressimääraga alates 7%;
- võtta laenud kinnisvara tagatisel aasta intgressimääraga alates 9%.
Geldex Eesti HLU
Narva mnt. 13, Tallinn
Telefon: 55 155 60
E-post: info@geldex.ee

Taotlus

Kinnisvaratagatiseks sobivad korterid, majad, ridaelamud, mets, krundid, põllumajandusmaad, tööstusalad ja –ruumid.

Andmed

Taotletav laen

Tagatis

Lisainfo

Lisadokumendid (vajaduse korral)
 
Lisa fail
Annan Geldex OÜ-le nõusoleku esitatud andmete kontrollimiseks rahvastikuregistrist ning õiguse koguda ja töödelda täiendavaid andmeid seadusega sätestatud eesmärkidel, ulatuses ja korras.